Hội thảo tham vấn Chiến lược truyền thông của Dự án “Bảo tồn các khu đất ngập nước quan trọng và sinh cảnh liên kết”

Tại Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2017, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (ISPONRE) phối hợp với các bên liên quan tổ chức Hội thảo tham vấn Chiến lược truyền thông của Dự án “Bảo tồn các khu đất ngập nước quan trọng và sinh cảnh liên kết”. PGS.TS. Nguyễn Thế Chinh, Viện trưởng chủ trì Hội thảo.

Phát biểu khai mạc, PGS.TS. Nguyễn Thế Chinh cho biết, Dự án “Bảo tồn các khu ngập nước quan trọng và sinh cảnh liên kết” do Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) tài trợ thông qua Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) được triển khai từ năm 2015 tới năm 2018. ISPONRE là cơ quan chủ trì Dự án, đơn vị đồng thực hiện là Cục Bảo tồn đa dạng sinh học, Tổng cục Môi trường. Hai tỉnh thí điểm của dự án là Thừa Thiên Huế và Thái Bình. Dự án sẽ hỗ trợ Bộ Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan liên quan và hai tỉnh trên trong việc hoàn thiện chính sách pháp luật, xây dựng và quản lý các khu vực bảo tồn đất ngập nước hiệu quả và góp phần tăng cường năng lực để quản lý hiệu quả đất ngập nước ở cấp Trung ương và địa phương. Tại khu vực thí điểm, Dự án sẽ hỗ trợ thành lập hai khu bảo tồn đất ngập nước mới theo mô hình bảo tồn có sự tham gia của cộng đồng, hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường cũng như đáp ứng nguyện vọng của người dân.

Trong khuôn khổ các hoạt động, Dự án “Bảo tồn các khu đất ngập nước quan trọng và sinh cảnh liên kết” sẽ thực hiện xây dựng chiến lược và triển khai các hoạt động truyền thông về đất ngập nước. Thông qua các hoạt động truyền thông, Dự án sẽ cung cấp thông tin, kiến thức, nâng cao nhận thức, hướng đến thay đổi hành vi, sự chấp thuận, ủng hộ của các bên liên quan đến các giá trị đất ngập nước, từ đó tác động đến các quá trình xây dựng và ra quyết định đối với những quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội và quy hoạch sử dụng đất của địa phương.

Tại Hội thảo, các chuyên gia đã chia sẻ kinh nghiệm truyền thông của Sáng kiến Rừng ngập mặn cho Tương lai (MFF) do IUCN chủ trì; các hoạt động truyền thông về bảo tồn, nâng cao nhận thức về vai trò của đất ngập nước trong các dự án liên quan đến đất ngập nước do GIZ hỗ trợ…

Các đại biểu tham dự Hội thảo đã tập trung trao đổi, thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến nhằm hoàn thiện chiến lược truyền thông của Dự án, xác định các hoạt động khả thi và đặc biệt là cơ hội hợp tác giữa dự án và các bên liên quan trong triển khai các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao hơn nữa sự kết nối và tính lan tỏa, hiệu quả của các hoạt động truyền thông về đất ngập nước.