Hội thảo khởi động dự án Bảo tồn các khu đất ngập nước quan trọng và sinh cảnh liên kết

Ngày 09 tháng 9 năm 2015, Hội thảo khởi động dự án Bảo tồn các khu đất ngập nước quan trọng và sinh cảnh liên kết đã diễn ra dưới sự chủ trì của PGS.TS. Nguyễn Thế Chinh – Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (ISPONRE).

Được phối hợp tổ chức bởi ISPONRE và các đối tác liên quan, Hội thảo đã thu hút sự tham gia của gần 70 đại biểu từ Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Tài chính…, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường một số tỉnh, các chuyên gia thuộc UNEP, GIZ, IUCN… và một số viện nghiên cứu, trường đại học.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Viện trưởng ISPONRE đã khẳng định vai trò quan trọng của đất ngập nước đối với hoạt động kinh tế, xã hội, văn hóa và những đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Tuy nhiên, thời gian quan, bên cạnh những nỗ lực về mặt thể chế và hành động của Chính phủ và người dân, vẫn còn những thách thức to lớn trong việc hạn chế sự suy giảm diện tích đất ngập nước và đa dạng sinh học. Trong bối cảnh đó, dự án Bảo tồn các khu đất ngập nước quan trọng và sinh cảnh liên kết sẽ hỗ trợ hoàn thiện chính sách pháp luật, xây dựng khu bảo tồn đất ngập nước và tăng cường năng lực, góp phần giải quyết vấn đề quốc gia và toàn cầu. PGS.TS. Nguyễn Thế Chinh cũng bày tỏ tin tưởng, hội thảo khởi động sẽ giúp rà soát cơ chế phối hợp, cách thức triển khai, và phân định vai trò của các bên liên quan.

Theo TS. Kim Thị Thúy Ngọc (ISPONRE), mục tiêu dài hạn của dự án là thiết lập các khu bảo tồn đất ngập nước mới và tạo dựng năng lực cho việc quản lý hiệu quả các khu đất bảo tồn nhằm giảm thiểu những mối đe dọa hiện tại và nguy cơ đang hình thành từ các khu sinh cảnh liên kết.

Tại hội thảo, nhấn mạnh tầm quan trọng của đất ngập nước và sự thiết thực, hữu ích của dự án, các chuyên gia trong nước và quốc tế đã thảo luận nhiều vấn đề liên quan về nội dung và kế hoạch triển khai dự án.