Dự án “Bảo tồn các khu đất ngập nước quan trọng và sinh cảnh liên kết” (2015 – 2018) do Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) tài trợ thông qua Chương trình phát triển Liên hiệp quốc (UNDP) nhằm hỗ trợ giải quyết các bất cập liên quan đến bảo tồn và quản lý hiệu quả ĐNN. Dự án hỗ trợ triển khai thành lập khu bảo tồn đất ngập nước tại hai tỉnh Thái Bình và Thừa Thiên Huế.

  • Khu ĐNN Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình

    Diện tích khoảng 13.000 ha (2015) nằm trên địa bàn 5 xã: Thụy Trường, Thụy Xuân, Thụy Hải, Thái Thượng, Thái Đô và thị trấn Diêm Điền. Là một trong số 63 vùng chim quan trọng của Việt Nam (Tordoff 2002) và là một trong số 68 khu đất ngập nước có tầm quan trọng quốc gia, quốc tế của Việt Nam (2002), một phần thuộc “Khu dự trữ sinh quyển ven biển liên tỉnh châu thổ sông Hồng” có tầm quan trọng quốc tế (UNESCO, 2004). Mang lại nhiều lợi ích cho các loài động vật hoang dã cũng như người dân địa phương.
  • Khu ĐNN Tam Giang - Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế

    Đây là hệ đầm phá ven bờ nước lợ có kích thước lớn nhất khu vực Đông Nam Á, diện tích khoảng 23.000 ha, kéo dài 68 km theo hướng tây bắc đông nam, thuộc về địa phận của 5 huyện, thị xã ven biển của tỉnh (Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà, Phú Vang và Phú Lộc). Giá trị cao về tài nguyên đặc biệt là đa dạng sinh học. Có chức năng vô cùng quan trọng về môi trường sinh thái, có vai trò to lớn về cân bằng tự nhiên ven bờ và phát triển kinh tế - xã hội của khu vực.