Hội thảo tham vấn về dự án thành lập Khu bảo tồn đất ngập nước

Dự án Bảo tồn các khu đất ngập nước quan trọng và sinh cảnh liên kết do Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) thông qua Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Theo Thông báo số 46/TB-BTNMT ngày 16/3/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại cuộc họp Ban chỉ đạo dự án “Bảo tồn các khu đất ngập nước quan trọng và sinh cảnh liên kết”, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Công văn số 1904/UBND-TN ngày 04/4/2017 chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) xây dựng kế hoạch tổng thể “Xây dựng dự án thành lập và vận hành khu bảo tồn đất ngập nước Tam Giang – Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế”.

Theo đó, ngày 30/5/2017, tại Khách sạn Heritage Huế, Sở Tài nguyên và Môi trường Thừa Thiên Huế và Viện chiến lược, chính sách tài nguyên và môi trường (ISPONRE) tổ chức hội thảo tham vấn về dự án thành lập Khu bảo tồn đất ngập nước Tam Giang – Cầu Hai.

Tham dự Hội thảo có đại diện các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể cấp tỉnh; đại diện UBND, phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Nông nghiệp, các tổ chức đoàn thể các huyện Phú Lộc, Phú Vang, Quảng Điền, Phong Điền và thị xã Hương Trà; đại diện các đơn vị liên quan của Sở Tài nguyên và Môi trường; nhóm công tác đất ngập nước địa phương; các chuyên gia tư vấn địa phương; đại diện từ các đơn vị: ISPONRE, Tổng cục môi trường; Ban quản lý Dự án “Bảo tồn các khu đất ngập nước quan trọng và sinh cảnh liên kết”; đại diện Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP).

Mục đích của hội thảo nhằm lấy ý kiến đóng góp của lãnh đạo các địa phương, các cơ quan chức năng để hoàn thiện dự án thành lập khu bảo tồn đất ngập nước. Đại diện nhóm chuyên gia tư vấn đã trình bày báo cáo nghiên cứu các cơ hội lồng ghép bảo tồn đất ngập nước vào quy hoạch phát triển của tỉnh, một số mô hình sinh kế tiêu biểu đang triển khai tại các khu đất ngập nước, kết quả đánh giá các mối đe dọa đối với sự toàn vẹn của hệ sinh thái và xác định chiến lược giảm thiểu đối với khu bảo tồn đất ngập nước dự kiến tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trên cơ sở đó, các vấn đề được quan tâm đưa ra phân tích và bảo tồn đất ngập nước phải đi đôi với phát triển, xác định lựa chọn vùng bảo vệ nghiêm ngặt, vùng lõi và vùng đệm đối với khu bảo tồn, sinh kế cho người dân nằm trong khu bảo tồn đất ngập nước…. Các đại biểu cũng đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng để giúp các đơn vị tư vấn có thêm thông tin để hoàn thiện dự án.

Dự án hướng tới mục tiêu hình thành khu bảo tồn đất ngập nước tại  Thừa Thiên Huế để bảo vệ tính đa dạng sinh học cao của vùng đầm phá Tam Giang – Cầu Hai, bảo vệ môi trường nâng cao chất lượng sống của người dân và thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương./.