Bảo tồn các khu đất ngập nước quan trọng

Thiết lập các khu bảo tồn đất ngập nước mới và tạo dựng năng lực cho việc quản lý có hiệu quả các khu đất bảo tồn nhằm giảm thiểu những mối đe dọa hiện tại và nguy cơ đang hình thành từ các khu sinh cảnh liên kết.

Ảnh minh hoạ

Đó là mục tiêu dài hạn của Dự án “Bảo tồn các khu đất ngập nước quan trọng và sinh cảnh liên kết” do Chương trình Phát triển của Liên Hợp quốc (UNDP) tài trợ không hoàn lại từ nguồn viện trợ của Quỹ Môi trường Toàn cầu (GEF) vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục.

Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chủ quản Dự án; Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường là chủ Dự án. Các cơ quan đồng thực hiện gồm: Tổng cục Môi trường, Ủy ban nhân dân các tỉnh Thái Bình và Thừa Thiên Huế.

Kết quả chính của Dự án là ban hành chính sách, quy định, khung quy hoạch cho việc bảo tồn đất ngập nước; tăng cường năng lực của các Bộ liên quan trong quản lý hệ thống các khu bảo tồn ngập nước; xây dựng và vận hành hai khu bảo tồn đất ngập nước mới; nâng cao năng lực cấp tỉnh trong quản lý bảo tồn và sử dụng bền vững đất ngập nước.

Bên cạnh đó, nâng cao nhận thức về giá trị các hệ sinh thái đất ngập nước, quản lý và sử dụng bền vững trong sinh cảnh liên kết rộng hơn; việc bảo tồn và sử dụng bền vững đất ngập nước được lồng ghép vào các quy hoạch, kế hoạch chính tại các tỉnh Thái Bình và Thừa Thiên Huế; giảm thiểu những mối đe dọa từ sinh kế địa phương đối với đa dạng sinh học trong vùng.

Thời gian thực hiện Dự án là 4 năm kể từ khi Dự án được phê duyệt với tổng kinh phí thực hiện hơn 18 triệu USD.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Văn phòng UNDP tại Việt Nam xây dựng, phê duyệt, ký Kế hoạch hoạt động hàng năm và triển khai thực hiện dự án theo đúng các quy định hiện hành. Trong quá trình thực hiện, Bộ Tài nguyên và Môi trường cần lưu ý các ý kiến góp ý của các cơ quan liên quan; bảo đảm sử dụng viện trợ ODA hiệu quả, Dự án đạt mục tiêu đề ra.

Tác giả bài viết: Hoàng Diên
Nguồn tin: baodientu.chinhphu.vn/