Bảo tồn các khu đất ngập nước quan trọng và sinh cảnh liên kết

Việc thành lập và phát triển các khu bảo tồn phải luôn đặt mục tiêu lợi ích của người dân lên trên hết, người dân phải đóng vai trò trung tâm trong quá trình khai thác, bảo vệ và phát triển bền vững. Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã nhấn mạnh như vậy tại cuộc họp báo cáo tình hình triển khai dự án “Bảo tồn các khu đất ngập nước quan trọng và sinh cảnh liên kết” ở hai tỉnh Thái Bình và Thừa Thiên Huế.

Cùng tham dự có Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân; bà Akiko Fujii, Phó Giám đốc UNDP Việt Nam; ông Harald Leummens, chuyên gia UNDP Việt Nam; ông Phạm Văn Xuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình cùng nhiều cán bộ của các Cục, Vụ thuộc Bộ TN&MT, KH&ĐT, Bộ NN&PTNT, Bộ Tài chính…

* Mục tiêu phát triển bền vững

Các vùng đất ngập nước (ĐNN) khu vực nội địa và ven biển chiếm tới 30% diện tích đất liền của Việt Nam. Đa dạng sinh học của các khu vực này có ý nghĩa toàn cầu và hứa hẹn thúc đẩy sự phát triển của các dịch vụ hệ sinh thái trong khu vực. Tuy nhiên, hệ sinh thái ĐNN đang bị đe dọa bởi các hoạt động kinh tế, đặc biệt là các hoạt động chuyển đổi sang sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản, thậm chí cả chuyển đổi sang phát triển các khu công nghiệp, vấn đề khai thác quá mức tài nguyên sinh vật và tình trạng ô nhiễm đã và đang xảy ra.

Để hỗ trợ giải quyết các bất cập liên quan đến bảo tồn và quản lý hiệu quả ĐNN., Chính phủ đã phê duyệt dự án “Bảo tồn các khu đất ngập nước quan trọng và sinh cảnh liên kết” (2015 – 2018) do Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) tài trợ thông qua Chương trình phát triển Liên hiệp quốc (UNDP). Dự án được tiến hành triển khai thí điểm tại hai tỉnh Thái Bình và Thừa Thiên Huế. Dự án tiến tới thành lập các khu bảo tồn ĐNN mới và xây dựng năng lực cho việc quản lý hiệu quả các khu đất bảo tồn nhằm giảm thiểu những mối đe dọa hiện tại và nguy cơ đang hình thành từ các khu sinh cảnh liên kết.

Đến cuối năm 2016, dự án đã đạt được một số kết quả ban đầu như hỗ trợ Tổng cục Môi trường ban hành Quyết định về hướng dẫn kỹ thuật phân loại ĐNN và triển khai tới các tỉnh thành trong cả nước; Hoàn thiện báo cáo cập nhật, kiểm kê ĐNN trên cả nước dựa trên hệ thống phân loại đã được ban hành…

Dự án cũng đã thực hiện điều tra, đánh giá năng lực và nhu cầu tăng cường năng lực về bảo tồn và quản lý ĐNN tại cấp trung ương và địa phương; Hoàn thiện báo cáo điều tra khảo sát và đánh giá đa dạng sinh học, kinh tế xã hội, môi trường, văn hóa phục vụ thành lập khu bảo tồn ĐNN tại hai tỉnh, phối hợp chặt chẽ với hai tỉnh xây dựng dự án thành lập khu bảo tồn ĐNN tại Thái Thụy (Thái Bình) và Tam Giang – Cầu Hai (Thừa Thiên Huế).

Dự án còn đang thực hiện nghiên cứu xác định các cơ hội lồng ghép bảo tồn ĐNN vào các kế hoạch phát triển của tỉnh Thừa Thiên Huế. Thực hiện nghiên cứu đánh giá các áp lực ảnh hưởng đến hệ sinh thái ĐNN và các sinh cảnh liên kết và xác định các chiến lược giảm nhẹ tác động. Triển khai nghiên cứu về các giải pháp sinh kế bền vữngthực hiện đánh giá và lượng giá dịch vụ hệ sinh thái tại hai khu bảo tồn ĐNN được đề xuất.

Toàn cảnh cuộc họp

* Người dân đóng vai trò trung tâm trong quá trình phát triển

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đánh giá cao mục tiêu của dự án “Bảo tồn các khu đất ngập nước quan trọng và sinh cảnh liên kết”. Dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với môi trường cũng như đảm bảo thích ứng với BĐKH thông qua việc bảo tồn các giá trị tự nhiên.

Bộ trưởng đề nghị ban quản lý dự án tiếp tục hoàn thiện rõ các vấn đề liên quan về luật, về bảo tồn quỹ đất ngập nước và sinh cảnh liên kết phải thích ứng được với BĐKH. Theo Bộ trưởng, dự án bảo tồn đất ngập nước và sinh cảnh liên kết chính là mô hình để chúng ta khai thác một cách bền vững nhất, thân thiện thất, hiệu quả nhất thông qua bảo tồn tự nhiên và du lịch sinh thái. Muốn làm được như vậy, phải tiến hành, xây dựng, ban hành các cơ chế chính sách, quy định có liên quan và người dân sẽ là chủ thể tham gia vào quá trình thực hiện này.

Bộ trưởng cho rằng, từ kết quả dự án này sẽ giúp Việt Nam và các nước tham gia chương trình này có những cơ hội thay đổi phương thức, tác động đến tự nhiên, thay đổi mô hình phát triển kinh tế, chú trọng đến phát triển nền kinh tế xanh. Đặc biệt, Việt Nam hướng tới đầu tư vào các nguồn vốn tự nhiên như: Đa dạng sinh học, là môi trường, là đất ngập nước… Đây là mô hình có thể thích ứng được với sự biến đổi khí hậu đang diễn ra rất là mãnh liệt.

Chia sẻ về hai địa phương sẽ là nơi thực hiện dự án là Thái Bình và Thừa Thiên Huế, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, đây là những địa phương mang tính đại diện rất đặc thù cho các vùng đất ngập nước tại Việt Nam. Những nơi này có sự tương tác giữa hê sinh thái ở biển, hệ sinh thái chuyển tiếp giữa biển và đất liền,hệ sinh thái trên đất liền. Đặc biệt, khi triển khai dự án sẽ liên quan đến trách nhiệm của nhiều Bộ, ngành và địa phương trong quản lý đất đai, quản lý ven bờ, quản lý tài nguyên nước, liên quan đến huy hoạch đất nông nghiệp, lâm nghiệp, môi trường…

Bộ trưởng đề nghị trong quá trình triển khai, cần sớm điều tra, đánh giá, xác định những vấn đề có tính trách nhiệm liên ngành để tạo dựng đầy đủ các điều kiện về mặt pháp lý để khi triển khai. Đặc biệt, trong quá trình triển khai, cần có đánh giá đến sinh kế của người dân, luôn phải có sự tham gia của người dân.

“Sau khi dự án hoàn thành, chúng ta phải tính đến việc thay đổi hình thức khai thác đối với vùng đất này, trong đó liên quan đến việc xác định các mô hình phát triển kinh tế một cách bền vững. Có như vậy dự án mới có tính bền vững lâu dài. Đồng thời, chủ thể quản lý dự án phải là chính quyền địa phương và đặc biệt là người dân ở trong vùng phải phải đóng vai trò trung tâm trong quá trình khai thác, bảo vệ và phát triển bền vững ở đây”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ máy phải đồng loạt hành động

Trong buổi họp ngày hôm nay, được sự phân công của Bộ trưởng Trần Hồng Hà, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân sẽ trực tiếp phụ trách lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục phát triển dự án sớm nhanh chóng hoàn thành đúng mục tiêu.

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân phát biểu tại cuộc họp

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân ghi nhận sự nỗ lực của chủ dự án và các cơ quan thực hiện trong việc triển khai công tác năm 2016 của dự án. Theo Thứ trưởng, muốn hoàn thành được mục tiêu đề ra, cả bộ máy phải đồng loại cùng bắt tay thực hiện đẩy nhanh tiến độ. Đặc biệt các cơ quan tham gia là UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Thái Bình cần chủ động vào cuộc và khẩn trương thúc đẩy việc thành lập Khu bảo tồn đất ngập nước (KBT ĐNN) ở cấp tỉnh.

Thứ trưởng chỉ đạo, UBND tỉnh thái Bình, Thừa Thiên Huế cần khẩn trương ban hành các văn bản chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của tỉnh, triển khai kế hoạch cụ thể để thành lập Khu bảo tồn đất ngập nước và phối hợp triển khai các hoạt động dự án ở tỉnh. Đồng thời địa phương cần bố trí nguồn lực phù hợp để hỗ trợ cho việc thành lập khu bảo tồn thông qua các nhiệm vụ, dự án cụ thể.

Các đơn vị thuộc Bộ phối hợp phê duyệt và triển khai các kế hoạch của dự án, đồng thời đề xuất các phương án bố trí, huy động các nguồn hỗ trợ khác cho địa phương để thúc đẩy việc bảo tồn và sử dụng bền vững đất ngập nước ở các tỉnh thí điểm.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng đề nghị Cơ quan Phát triển LHQ (UNDP) tiếp tục hỗ trợ triển khai dự án, thúc dẩy sự kế nối với các chương trình, dự án trong khu vực để tăng hiệu quả tác động của dự án Đất ngập nước, tất cả phải cùng nhau thực hiện để đẩy nhanh tiến độ của dự án hoàn thành mục tiêu đã đề ra để phát triển đất nước.