ĐỊA BÀN TRIỂN KHAI

Dự án hướng tới thành lập khu bảo tồn đất ngập nước mới tại hai tỉnh Thái Bình, Thừa Thiên Huế

  • Khu ĐNN Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

    Diện tích khoảng 13.000 ha (2015) nằm trên địa bàn 5 xã: Thụy Trường, Thụy Xuân, Thụy Hải, Thái Thượng, Thái Đô và thị trấn Diêm Điền.
  • Khu ĐNN Tam Giang - Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế

    Diện tích khoảng 23.000 ha, kéo dài 68 km theo hướng tây bắc đông nam, thuộc về địa phận của 5 huyện, thị xã ven biển của tỉnh: Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà, Phú Vang và Phú Lộc